Michal Břetenář: "připravuji kondičně známé hokejisty"